Touching Hearts

Touching Hearts seisoen in Kerksaal op Dinsdagoggende en aande.  Touching Hearts se bediening fokus op die herstel van die Bruid van Christus, na aanleding van  Jesaja 61:1.

U is baie welkom om in te skakel en te kom luister en dan te besluit of u dit wil doen. Skakel Anneke Kluyts 072 997 5101