Nuwe intrekkers

Baie welkom aan elkeen wat nuut ingetrek het in ons dorp en omgewing!

Baie welkom in ons gemeente!  Vul asb. die vorm ( INTREK ) in sodat ons u attestate kan aanvra.  Ons sou u graag wou besoek.  Sodra u gereed is vir ‘n huisbesoek, skakel asb. die skriba (Mev Le Roux tel. 0233491711) en kry u wyksleraar se telefoonnommer by haar.  Skakel hom dan asb. sodat ‘n afspraak vir ‘n verwelkomingsbesoek ssm gereël kan word.  (Skriba sal ook betrokke OUDERLING en DIAKEN van u verwittig.  Plaas gerus die vorm in die kollektebordjie of in die posbus by die kerkkantoor.