Facebook bladsy

Die Facebook bladsy word deur Rita van der Merwe geadministreer onder toesig van die kerkraad.  Indien u enige iets wil plaas kan u die Skriba, Theresa Appel of Rita van der Merwe (0721739411) kontak.

Ons behou die reg voor om nie sommer enige en alle artikels en inligting wat ons ontvang te plaas nie.