Vroee Kinderontwikkeling

Na die onlangse Streeks Sinode het die Kerkraad  besluit dat hierdie een van die belangrikste uitdagings in ons gemeenskap ook is.  Ons as gemeente is besig met ‘n proses om te bepaal hoe en waar ons betrokke kan wees, by wat reeds in ons gemeenskap rondom Voorskoolse kinders gebeur.  Die plan is om dan indien nodig nuwe projekte aan te pak om die bediening van voorskoolse kinders selfs meer effektief te maak, en om dit wat reeds bestaan te ondersteun en uit te bou.

Op 18 Augustus is ‘n eerste vergadering gehou waarheen alle rolspelers uit ons omgewing genooi is. Nou is ons besig om sekere inligting van elke creche in die gemeenskap in te samel en behoeftes te bepaal.  Sodra die inligting beskikbaar is sal die gemeente uit gedaag word om betrokke te raak by die belangrike proses.

Indien u wil betrokke raak kan u vir Theresa Appel skakel.

Indien u weet van ‘n creche of dagmoeder in u omgewing wat na voorskoolse kinders kyk, kan u ook vir Theresa Appel skakel om die inligting deur te gee.