Kleuterkerk

Op die Sondae wanneer daar Kategese is, is daar tydens die erdiens ‘n byeenkoms vir die Voorskoolse maats in die Kleinsaal.  Die kinders van voorskool tot graad 3 verdaag tydens die erediens na hul kategese klasse, en dan kan die voorskoolse kinders en hul ouers ook saam verdaag na die kleinsaal.  Ons is dan ‘n kleingroepie met hul besig totdat die erediens uitkom, waarna die ouers hul kinders  by die Kleinsaal kan kom haal.  Die voorskoolse kinders word nie toegelaat om die Kleinsaal te verlaat sonder hul ouers nie.

Die lesse wat behandel word, wissel saammet die tema van die erediens.  Dit word eenvoudig gehou en die kern word dmv ‘n prent of aktiwiteit saam huis toe gestuur, sodat u as ouer weer u kind kan uitvra en hulle verder kan leer.  Daar is genoeg tyd vir saam gesels, saam sing en altyd tyd vir saam speel.

Voorskoolse kinders van alle ouderdomme is welkom. U as ouer is ook welkom om saam met u kind te kom, totdat hy/sy gemaklik is om alleen te kom en te bly.

Omdat ons groep soms groot is, pas ons ongelukkig nie babas of peuters op nie, maar u is welkom om met u baba of peuter daar te kom inskakel.

Raadpleeg ons gemeente se almanak om te sien op watter sondae daar kategese is, en dus Kleuterkerk sal wees.

Indien u enige navrae het kan u vir Theresa Appel kontak by 0828084369.