CSV

Die CSV kom op Woensdae tydens skoolure in Hoërskool Goudini bymekaar.  Dit bestaan uit hoërskool leerlinge van graad 8-12 van die skool.

Ons het ongeveer 25 min elke Woensdag waarin ons die kinders bedien, bemoedig en aanmoedig om hul Christenskap uit te leef.

Ons rëel ook ander byeenkomste soos lofprysingsaande, Kuiermiddae en kampe vir die kinders, op geskikte tye na skool.

Indien u ‘n passie vir jongmense het en graag betrokke wil raak kan u vir Theresa Appel, Romanda Viljoen of Anneke Kluyts kontak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s