Gemeente Ete

In die derde kwartaal elke jaar bied die Kerkraadsvroue ‘n ete vir die gemeente aan.  Dit word op ‘n sondag na die erediens gehou en is ‘n heerlike saamkuier en saam eet geleentheid.

Hou die almanak dop vir die datum en maak seker u kry vroegtydig u kaartjies by u wyksouderling of -diaken.