Gemeentefees/Potjiekos ete

Ons gemeente is lief vir saam kuier en saam eet!  In die tweede kwartaal (gewoonlik) word ‘n Gemeentefees beplan waar elke wyk/groep wyke saam Potjiekos maak. Dit word dan  op die spesifieke sondag na die erediens saam onder die bome gemaak en geeet, terwyl almal heerlik saam kuier en die kinders saam speel.

Die wyksdiakens en ouderlinge hanteer die reelings in hul wyke.  As u wil betrokke wees, kontak u diaken/ouderling en hou die almanak dop vir die volgende Gemeentefees datum!