Tee beurte vir 2016

Op sondae wanneer daar Kategese is, word tee in die kleinsaal bedien na die erediens.  Alle gemeentelede en ouers wat wag vir hul kinders wat in die kategese is, is wellkom om hier te kom saam kuier.

Die dienslys van die wyke wat verantwoordelik is vir die teebeurte is:

Teebeurte