Finansies

Die Finansbediening van ons gemeente bestaan uit die Dagbestuur en Leraars en sekere gemeente lede.  Die Voorsitter is Ian Meiring.  U kan enige sake of navrae aan die Skriba rig en sy sal dit aan die Voorsitter en bediening deurgee.

Dankoffers kan deur die Internet oorbetaal word, of per koevertjie in die kollektebordjie sondae ingegee word, of u wyksdiaken kan dit maandeliks by u kollekteer.    Kontak u wyksdiaken of die Skriba indien u navrae het.

Oktobermaand word ‘n spesiale tiende maand dankoffer ingesamel – Lentefees.  Koevertjies hiervoor word deur u wyksdiaken uitgedeel.  U kan dit in die kollektebordjie op ‘n sondag plaas.  Indien u nie so ‘n koevertjie ontvang nie, kan u enige gewone koevert gebruik en dit hiervoor merk  (LENTEFEES).  Die Lentefees insameling word net vir liefdadigheidsprojekte en diens van barmhartigeheidswerk verdeel.

Kollektes en Spesiale kollektes word op die almanak aangedui.

Ons gemeente se bankbesonderhede is:

NG Kerk Goudini  tjekrekening

Standard Bank  – nr. 082325510