Personeel

Mentors:

Leraars:  Ds Andre O’Kennedy en Ds Bennie Verster

Joubert van der Merwe

Theresa Appel

Skriba:  Mev Cecile le Roux

Koster:  Mnr Arrie Marais

Musiekkoordineerder:  Marietjie Murray