“My skape ken My stem…”

Johannes 10:4 sê vir ons dat die Here se skape Sy stem ken en Hom volg.  Hier is ‘n kort video wat die waarheid van die woorde in die praktyk illustreer.

Lees gerus Johannes 10:1-15 en oordink dit.

Do sheep only obey their Master’s voice?

 

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.