Goudini gemeente se kerkraadsbesluit oor dieselfde geslag verhoudings…

Op die kerkraadsvergadering van 27 Oktober 2015 het die kerkraad soos volg besluit:

Hiermee oefen die Kerkraad van Goudini Gemeente sy reg uit, om van die 2015 Sinode besluit, oor dieselfde geslag verhoudings, te verskil en neem die volgende standpunt:

  1.  Ons is oortuig dat die Skrif ons leer dat ‘n huwelik die lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou is, wat mekaar net die liefde van Christus versorg.  Ons aanvaar dat die enigste wyse waarop ‘n Christelike huwelik tot stand kom is tussen een man en een vrou waar Christus die middelpunt is.
  2. Ons glo dat die Skrif daaroor duidelik is dat alle seksuele verhoudinge buite die huwelik teen God se wil en plan is.
  3. Ons glo dat die beoefening van homoseksualiteit teen God se wil en plan is soos alle ander sondes waaroor die Skrif praat.  Vir al hierdie sondes is daar vergifnis en vrymaking deur die bloed van Jesus Christus.
  4. Die gemeente se deure staan met die liefde en deernis van Christus oop vir alle mense.  Wanneer ‘n persoon egter in enige sonde volhard kan hy/sy nie in ‘n leiersposisie (bv. Leraar, personeel, bestuurslid, bedieningsleier, kerkraad of aanbieder) in ons gemeente dien nie.
  5. Ons wil steeds as kerk die oop arms van Jesus wees wat vir alle mense genade, vergifnis en heling bied.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.