GENADE is soveel meer…

Forgiven“Gods grace is not only a free gift, forgiveness of sins and salvation…

but also God’s empowerment to live beyond my natural abilities.

Efesiers 1:19 – Verder bid ek ook dat julle sal agterkom dat die krag van God wat in ons werk sterker as enigiets anders is. Ons het gesien hoe geweldig daardie krag regtig is toe God Jesus uit die dood laat opstaan en vir Hom die belangrikste plek in die hemel gegee het. Daardie selfde krag werk ook in ons as Christene.(Die Boodskap)

Ephesians 1:19-20 – And [so that you can know and understand] what is the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of His power in and for us who believe, as demonstrated in the working of His mighty strength,
20 Which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His [own] right hand in the heavenly [places].(Amplified version)

Dalk moet my fokus  skuif van wat “ek” kan doen, na my reaksie op wat “God” kan doen in en deur my.  Dalk moet ek stiller en stadiger leef sodat ek  meer bewus kan raak van God se teenwoordigheid by my en in my, Sy genade en krag in my, sodat Hy die werk in my en deur my kan doen wat Hy graag wil doen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.